وبلاگ تخصصی کلاس چهارم دبستان اندیشه

صفحه نخست       پست الکترونیک        تماس با ما          طراح قالب

گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب منگروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 14 دی 1393
موجود زنده : موجود زنده رشد می کند ، تنفس می کند و برای رشد و حرکت به غذا نیاز دارد .

 مثل درختان ، حیوانات ، انسان ها

-          موجو غیر زنده : رشد نمی کند ، تولید مثل نمی کند ، نیاز به غذا ندارد مثل میز ، صندلی ، آجر

-          سلول < بدن تمام موجودات زنده از واحد های بسیار کوچکی به نام سلول ساخته شده است .

 آن ها کوچکند و با چشم دیده نمیشوند و برای دیدن انها باید از دستگاهی به نام میکروسکوپ استفاده شود .

-          بخش های سلول : سلول از سه بخش تشکیل شده است .

1 ) پوششی در اطراف سلول  2) مایع غلیظی به نام سیتوپلاسم  3 ) هسته ای در داخل سیتو پلاسم

-          تفاوت سلول ها : سلول ها از نظر شکل ، اندازه و نوع کار با هم متفاوتند

مانند سلول ااستخوان ، سلول روده ، سلول ماهیچه

-          شباهت سلول ها : همه رشد می کنند ، تقسیم می شوند ، به غذا احتیاج دارند

و همه ی آنها سه بخش پوسته ، سیتو پلاسم و هسته دارند .

-          رشد سلول : سلول ها از غذایی که وارد آنها می شود استفاده می کنند

و بزرگ می شوند سپس تقسیم شده و سلول های جدیدی را بوجود می آوزند .

آنها هم رشد کرده و تقسیم می شوند این کار در تمام عمر موجود زنده ادامه می یابد .

-          سیتو پلاسم : اندوخته ی غذایی سلول در سیتو پلاسم است .

-          فعالیت سلول ها : سلول استخوان ، استحکام بدن ـ سلول ماهیچه ،

حرکت ـ سلول عصب ، رساندن پیام ، سلول دیواره ی روده ، جذب غذا  

-          سلول ها تا پایان عمر در حال تقسیم شدن و رشد می باشند .

-          سلول های گیاهی بزرگ تر از سلول های جانوری هستند .

-          یکی از فایده های غذا برای بدن ، رساندن انرژی به سلول ها است .

درس اول ( ساختمان بدن موجودات ) علوم چهارم

سوالات تشریحی

1 سلول چیست ؟

2 هر سلول چند بخش دارد ؟ نام ببرید .

3 چرا شکل و اندازه ی سلول ها با هم فرق دارد ؟

4 آیا سلول های یک جانور که خودش بزرگ است نیز بزرگ می باشند ؟

5 مراحل تقسیم سلول را بنویسید .

6 مرحله ی تقسیم و رشد سلول را از ابتدا تا انتها رسم کنید .

7 مایع غلیظی که تمام سلول را پر می کند ، چه نامیده می شود ؟

8 چه شباهتی بین سلول ها وجود دارد ؟

9 قسمت مایع که شبیه سفیده ی تخم مرغ است در داخل سلول ، چه نام دارد ؟

10 سه قسمت یک سلول عبارتند از :؟

11 برای دیدن سلول از چه دستگاهی استفاده می کننند ؟

12 اجزای اصلی سازنده ی یک سلول را نام ببرید .

13 سلول ها چه تفاوتی با هم دارند ؟

سوالات تکمیلی

15 سلول بسیار کوچک است و با .......... یا .......... معمولی دیده نمی شود .

16 روی برگ ها از سلول های ............... تشکیل شده است و سلول های .......... درون برگ ها سبزینه دارند .

17 برای دیدن سلول باید از ذره بین های قوی دستگاهی به نام .......... استفاده کرد .

18 سلول ها با استفاده از .......... رشد و تولید مثل می کننند .

20 رشد انسان به سبب ........... است .

21 بدن همه ی موجودات زنده از واحد های کوچکی به نام ......... تشکیل شده است .

22 کوچک ترین واحد ساختمانی هر موجود زنده ...... نام دارد .

23 تفاوت مهم سلول گیاهی با جانوری در داشتن ...... است .

24 رشد بدن به سبب ....... سلول هاست .

25 مایع غلیظی که تمام سلول را پر کرده است ...... نام دارد .

26 هر سلول در طول زندگی خود رشد کرده و ..... می شوند .

سوالات چهار گزینه ای

27 کدام یک از موارد زیر در بدن تمام موجودات زنده وجود دارد ؟

             الف ) استخوان                             ب ) ماهیچه

                ج ) سلول                                  د ) پوست

28 رشد و تقسیم سلول تا چه زمانی در بدن ادامه دارد ؟

       الف ) فقط در زمان کودکی               ب ) در تمام عمر

         ج ) تا زمان جوانی                               د ) تا اوایل پیری

29 همه ی سلول های بدن از چه نظر به هم شباهت ندارند ؟

            الف ) داشتن هسته                      ب ) داشتن سیتوپلاسم

              ج ) نوع کار                                 د ) داشتن پوسته

30 کدام یک از موارد زیر در ساختمان سلول وجود ندارد ؟

             الف ) هسته                                 ب ) پوسته

                ج ) استخوان                             د ) سیتو پلاسم

31 در اطراف سیتوپلاسم و هسته چه چیزی قرار دارد ؟

          الف ) پوشش سلولی                      ب ) پوسته

            ج ) پوششی در اطراف سلول       د ) هر سه مورد

32 قسمت مایع مانند سلول که شبیه به سفیده ی تخم مرغ است چه نام دارد ؟

          الف ) هسته                                 ب ) پوسته

             ج ) سیتوپلاسم                         د ) آب

33 کار جذب غذا در بدن ما بر عهده ی کدام سلول است ؟

          الف ) ماهیچه                             ب ) استخوان

             ج ) عصب                                   د ) دیواره ی روده

34 کدام سلول وظیفه ی انتقال پیام را بر عهده دارد ؟

       الف ) استخوان                              ب ) عصب

        ج ) ماهیچه                              د ) روده

35 کوچکترین واحد ساختمانی بدن موجودات زنده چه نام دارد ؟

     الف ) مولکول                             ب ) اتم

       ج ) سلول                                د ) بافت

36 پوششی که در اطراف سلول وجود دارد چه نامیده می شود ؟

        الف ) خون                            ب ) پوسته

         ج ) سیتوپلاسم                 د ) هسته

سوالات صحیح و غلط

جمله ی صحیح یا غلط را با علامت ( × ) مشخص کنید .

37 شکل و اندازه ی سلول ها با هم تفاوت دارد .

                          ص                               غ

38 پوششی که در اطراف سلول وجود دارد را پوسته می نامند .

                          ص                               غ

39 سلول های بدن ببر ، بزرگ تر از سلول های بدن مورچه است .

                            ص                              غ

40 وظیفه ی سلول روده جذب غذا می باشد .

                             ص                              غ

41 میکروسکوپ ، سلول ها را تا بیش از 1000 برابر بزرگ نمایی می کند .

                            ص                              غ

42 رشد بدن انسان به سبب رشد سلول و تقسم آن است .

                            ص                              غ

43 واحد ساختمانی بدن انسان سلول است .

                       ص                             غ

44 کار رشد و تقسیم سلول تا زمان جوانی ادامه دارد .

                      ص                               غنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 2 مرداد 1394

آب ماده باارزش است 

 

۱- چرخه آب چیست؟

۲- دریاهای بسیار بزرگ جه نام دارند؟

۳- آب ها جای بیش تری راروی زمین گرفتند یاخشکی ها؟

۴-ماو بسیاری از موجودات زنده دیگر به............نیازداریم.

۵-از آب چه استفاده هایی می کنیم؟

۶-چرا آب دریاها برای آشامیدن -کشاورزی وشست وشو مناسب نیست ؟

۷-باران وبرف چگونه به وجود می آید؟

۸-آب شیرین به چه صورت هایی وجود دارد؟

۹- مقدار آب شیرین وآب شورراباهم مقایسه کنید؟

۱۰-همیشه در هوا مقداری ...........وجود دارد .

۱۱- از............. ابر درست می شود.

۱۲ابرهاچگونه حرکت می کنند؟

۱۳- ماده ای رانام ببرید که در طبیعت به سه حالت وجود دارد؟

۱۴-آزمایشی طراحی کنید که تشکیل ابر وباران را نشان دهد

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 13 تیر 1394


قابل توجه دانش اموزان پر تلاش کلاسهای ششمشما میتوانید تمامی سوالات و مطالب مربوط به ششم و تیز هوشان را از وبلاگ ششم به آدرس اینترنتی http://nokhbeganesheshom.mihanblog.com/ دریافت کنید و تکالیف خود را دریافت کنیدمتشکرم مهره کش
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 11 تیر 1394

جاذبه ی سیب آدم را به زمین زد و 

                      جاذبه ی زمین سیب را ...

                                                           فرقی نمی کند

  سقوط سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394

معبودم! 
متبرکم گردان به نامت 
متبلورم گردان به عبادتت 
متذکرم گردان به ذکرت 
مرحمتم گردان به رحمتت 
مسخرم گردان به قدرتت 
مسرورم گردان به دیدارت 
مطلعم گردان به دانایی ات 
مقدسم گردان به قداستت 
محتاجم گردان به مهرت 
متاثرم گردان به قهرت 
معتکفم گردان به عشقت 
مایلم گردان به درگاهت 
متبسم گردان به مشاهدتت 
محتاجم گردان به خودت 
مستغنی ام گردان به غیر خودت 
معبودم! 
مرامتبرک گردان به نامت! 
آمین!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 8 اردیبهشت 1394
شماره 1-   چهل وسومین  شکل  چند گل دارد؟

 شماره2 - چهل وسومین  شکل چند مربع دارد؟
 

شماره3-چهل وسومین  شکل مساحت کل وحجم چقدر؟


شماره4-چهل وسومین  شکل ازچند چوب کبریت درست شده ومحیط شکل 43 چقدر؟
 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 8 اردیبهشت 1394
انسان می تونه هم دایره باشه و هم یه خط راست انتخاب با خودته !! تا ابد دور خودت بچرخی یا تا بی نهایت ادامه بدی ...نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 6 اردیبهشت 1394

 

روزی علی از دوستش پرسید : در شكل زیر كه از 3 مربع به طول ضلع واحد تشكیل شده است، چند پاره خط می بینی؟

 

دوست علی پس از شمارش پاره خط ها ، پاسخ داد: 16 پاره خط .
علی گفت:كاملا" درست است.حال اگر 10 مربع به طول ضلع واحد داشته باشیم،جواب برابر چند است؟
مسلما"دوست علی برای شمارش پاره خط ها به زمان بیش تری نیاز داشت.وی چند دقیقه بعد گفت: 121 پاره خط .
علی گفت:درست است .حال اگر 100 مربع به طول ضلع واحد داشته باشیم ،چه طور؟
دوست علی گفت:شمارش پاره خط ها در این حالت ،كار بسیار دشواری است و از عهده ی من خارج است.
علی گفت :اتفاقا" كار ساده ای است! من رابطه ای به دست آورده ام كه با استفاده از آن به راحتی می توان تعداد پاره خط ها را برای شكلی كه از هر تعدادی مربع تشكیل شده باشد به دست آورد.
برای این منظور كافی است: "تعداد مربع ها را با 1 جمع كرده و حاصل را در خودش ضرب كنیم ."
دوست علی گفت:پس با استفاده از این رابطه ، تعداد پاره خط ها در مساله ی قبل برابر  می شود.
علی محاسبه ی دوستش را تایید كرد و هر دو از این كه یك بحث علمی خوب داشته اند ابراز رضایت كردند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 6 اردیبهشت 1394
از دستگاه گردش خون چه می دانیم ؟؟

1- دستگاه گردش خون ، شامل : قلب ،رگ ها و خون است که وظیفه ی آن رساندن غذا و اکسیژن به سلّول هاست.


2- انواع رگ های بدن عبارتند از : سرخرگ ،سیاهرگ ومویرگ.

3-قلب : تلمبه ی خون است که ماهیچه ای تو خالی است که وقتی بسته شود ، خون را با فشار وارد رگ ها می کند که به اندام های بدن برسد.


4- قلب یک انسان بالغ حدود 70 بار در دقیقه می تپد.


5- سرخرگ ، به رگ هایی گفته می شود که خون را از قلب به اندام ها می رساند.


6- از قلب دو سرخرگ خارج می شود. اولی به شش ها و دومی به اندام های گوناگون می رود.


7- به رگ های بسیار باریکی که در کنار سلّول ها وجود دارند مویرگ گفته می شود.


8- سلّول ها ، غذا و اکسیژن را از خون می گیرند و موادّ زاید خود را به آن می دهند.


9- رگ هایی که خون را به قلب بر می گردانند ، سیاهرگ نام دارند.


10- معمولاً سیاهرگ ها در نزدیک سطح بدن و زیر پوست هستند و سرخ رگ ها در داخل بدن قرار گرفته اند.


11- محل قلب در سمت چپ و زیر سینه می باشد.


12- رگ های خونی یک طرفه هستند.


13- دستگاه گردش خون با دستگاه تنفّس ارتباط بیش تری دارد.


14- نبض ، همان تعداد ضربان قلب است که در ناحیه ی مچ دست و گردن می توان آن را شمرد.


15- هر چه فعالیت ما بیش تر باشد ، قلب تندتر می تپد.


16- هنگامی که گلبول های سفید نتوانند در برابر میکروب ها مقاومت کنند باید به پزشک مراجعه کنیم و با مصرف دارو به گلبول های سفید کمک کنیم تا در مقابل میکروب ها پیروز شوند.


17- خون را می توان در سراسر بدن یافت.


18- اوره یک مادّه ی سمّی است که اگر در بدن بماند ما را مسموم می کند.


19- سلّول ها پس از گرفتن مواد غذایی و اکسیژن و تولید انرژی،مواد دفعی تولید می کنند که عبارتند از :کربن دی دی اکسید ، آب ، اوره و نمک.


20- خون انسان بالغ حدود 5 لیتر می باشد که شامل :


الف ) قسمت مایع پلاسما است که بیش تر آن را آب فرا گرفته و به رنگ زرد می باشد که در آن مواد غذایی حل شده قرار دارد.


ب ) گلبول های قرمز : در پلاسما معلّق هستند . کار آن ها رساندن اکسیژن به سلّول ها و باز گرداندن کربن دی اکسید به قلب است . قرمزی رنگ خون به علّت وجود گلبول های قرمز بوده و تعداد آن ها بسیار زیاد است.


ج ) گلبول های سفید : در برابر میکروب ها از بدن دفاع و با میکروب ها مبارزه می کنند و تعدادشان از گلبول های قرمز کم تر است.

21- کلیه ها ، وظیفه ی پاکیزه کردن خون را بر عهده دارند.


22- کلیه ها دو عدد هستند که در داخل شکم و پشت روده و معده قرار دارند.


23- به مجموعه ی مواد دفعی از کلیه ها ادرار می گویند.


24- ادرار پس از دفع شدن از کلیه ها در مثانه جمع شده و از آن جا به بیرون رانده می شود.


25- در اثر نگه داشتن ادرار در بدن ممکن که رسوبات آن در بدن ته نشین شده و موجب سنگ شود.


26- در هنگام فعالیت زیاد ، غدد عرقی پوست مقدار زیادی آب و نمک را از بدن خارج نموده و نیز درجه ی حرارت بدن تنظیم می کنند.


27- موادّ سازنده ی عرق از رگ های خون زیر پوست گرفته می شود. موفق باشید مهره كش

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 6 اردیبهشت 1394
 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 5 اردیبهشت 1394


( کل صفحات : 51 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی