وبلاگ تخصصی کلاس چهارم دبستان اندیشه

صفحه نخست       پست الکترونیک        تماس با ما          طراح قالب

گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب منگروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 14 دی 1393
 

درس دهم (زمین و همسایه های آن )

سوالات تشریحی

1 – اگر مسافر فضا باشید باید چه چیزهایی با خود بر دارید ؟

2 – به نظر شما چرا هر چه سیاره ها از خورشید دورتر می شوند زمان گردش آنها به دور خورشید هم بیش تر می شود ؟

3 – چرا در سیاره ی عطارد هیچ موجود زنده ای وجود ندارد ؟

4 – چرا سیاره ی زهره را صبح ها و عصر ها نزدیک محل طلوع و غروب خورشید می بینیم ؟

5 – چرا در سیاره ی  زهره هیچ موجود زنده ای وجود ندارد ؟

6 – خورشید و نه سیاره ی دیگر که به دور آن می گردند ، چه می گویند ؟

7 – مهتاب را تعریف کنید ؟

8 – منظومه ی شمسی را تعریف کنید ؟

9 – دانشمندان با چه وسیله ای ماه را مشاهده می کنند ؟

10 – برزگترین سیاره ی منظومه شمسی است ؟

11 – سیاره ای که حلقه های روشن و زیبا دارد ؟

12 – دورترین سیاره به خورشید است .

13 – سیاره ای که خاک قرمز رنگ دارد .

14 – سیاره ای که موجود زنده در آن وجود دارد .

15 – خاک کدام یک از سیاره ها قرمز است ؟

16 – کدام سیاره ی منظومه شمسی برای انسان و سایر موجودات زنده مناسب است ؟ چرا ؟

17 – سرترین و گرم ترین سیاره ی منظومه ی شمسی چه نام دارد ؟

18 – چرا زمین جای مناسبی برای زندگی است ؟

19 – زمین چند نوع حرکت دارد ؟ نام ببرید .

20 – نام سیارت منظومه شمسی را نام ببرید .

 

سوالات جای خالی

21 – بیش تر شب ها در آسمان ............ و تعداد زیادی ........... می بینیم .

22 – زمین در هر ........ یک بار به دور خود و در هر ......... یک بار به دور خورشید می گردد .

23 – خورشید و 9 سیاره ای که به دور آن در گردش هستند ........... نامیده می شوند .

24 – در وسط منظومه ی شمسی ........... را می بینیم که نور زرد و روشنی دارد .

25 – سیاره ی ....... خاک قرمز رنگی دارد و به همین دلیل از زمین قرمز رنگ دیده می شود .

26 – در مریخ آب هست اما همه ی آب ها .......... بسته اند .

27 – مریخ حدود ........ یک بار دور خورشید می گردد .

28 – جنس سیاره ی مشتری از ......... است و این سیاره بزرگ ترین سیاره ی ........ است .

29 – در سیاره ی مشتری ......... کره به اندازه ی زمین جا می گیرد .

30 – مشتری هر ....... سال یک بار به دور خورشید می گردد .

31 – سیاره ی زحل هر ........ یک بار به دور خورشید می گردد و جنس این سیاره هم از......... است .

32 – سه سیاره ی ........ و ......... و ......... چون از خورشید خیلی دورند بسیار سرد هستند .

33 – بزرگ ترین سیاره ی منظومه ی شمسی ........ نام دارد .

34 – هنگامی که به زمین نزدیک می شویم ، می فهمیم که قسمت های آبی رنگ ......... و قسمت های سفید ....... هستند .

 

 

سوالات چهار گزینه ای

35 – دانشمندان برای دیدن ماه و ستارگان از دوربین های قوی و بزرگی که ....... نام دارد استفاده می کنند .

             الف ) پریسکوپ                      ب ) میکروسکوپ

               ج ) تلسکوپ                          د ) دوربین عکاسی

36 – یک بار گردش زمین به دور خورشید چه مدت طول می کشد ؟

              الف ) یک روز                              ب )  24 ساعت

                 ج ) چهار هفته                       د )  365 روز

37 – گرم ترین و سردترین سیاره های منظومه ی شمسی کدام ها هستند ؟

             الف ) عطارد – پلوتو                    ب ) زمین – مریخ

                ج ) عطارد – نپتون                     د ) پلوتو – اورانوس

38 – بزرگترین سیاره ی منظومه ی شمسی کدام سیاره است ؟

               الف ) عطارد                             ب ) مریخ   

                  ج ) مشتری                             د ) زمین

39 – در اثر چرخش زمین به دور خود ............. پدید می آید .

               الف ) فصل ها                          ب ) شب و روز       

                   ج ) ماه ها                            د ) سال ها

40 – جز زمین ، کدام سیاره ی منظومه ی شمسی است که در آن آب وجود دارد ؟

                 الف ) عطارد                           ب ) مشتری         

                    ج ) مریخ                              د ) پلوتو

41 – سردترین سیاره ی منظومه ی شمسی کدام است ؟

            الف ) پلوتو                           ب ) نپتون

              ب ) اورانوس                     ب ) مشتری

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 12 اسفند 1393

رای انجام دادن این آزمایش به مواد و وسایل زیر نیاز دارید :
بطری
روغن
آب
مقداری رنگ خوراکی که در آب حل می شود
قرص جوشان

 

ابتدا از فرزندتان بخواهید که مقداری روغن در بطری بریزد . این روغن می تواند هر نوع روغنی باشد . اگر مقدار روغن زیاد باشد مشاهده ای که از این آزمایش حاصل می شود جذابتر خواهد بود و برای تحریک حس کنجکاوی بچه ها بهتر است .

 

حالا ازاو بخواهید که مقداری آب به روغن اضافه کند . از او بخواهید که با دقت این مرحله از کار را مشاهده کند و دیده های خود را در قالب جملاتی هر چند کوتاه بر زبان بیاورد . فقط به این توضیح که آب در قسمت پایین و روغن روی آن قرار می گیرد بسنده کنید و نیاز نیست که توضیحاتی مربوط به چگالی روغن و آب در اختیار کودک بگذارید .

 

سپس از او بخواهید که چند قطره رنگ خوراکی را به بطری اضافه کند . او در این حالت مشاهده می کند که قطره های رنگ از روغن عبور کرده و به لایه ی زیرین که آب می باشد می رسد و در آب حل می شود .

 

در مرحله ی بعد یک یا دو قرص جوشان معمولی را دو یا سه تکه کنید .

 

از کودک بخواهید که تکه های قرص جوشان را به بطری بیندازد و اتفاقاتی که رخ می دهد را مشاهده کنید . حبابهایی از رنگ جدا شده و به لایه روغن می آید که برای کودکان بسیار جذاب است . این حباب ها ناشی از آزاد شدن گاز دی اکسیدکربن قرص جوشان است که هنگام مجاورت با آب آزاد می شود و به بالا می آید .

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 12 اسفند 1393

سفر به منظومه شمسی

مابچه های دانا               می آییم به آسمونا

بشناسیم منظومه را             منظومه ی شمسی را

بشین با ما هم سفر           تو این راه بی خطر

خورشید

من خورشید تابانم           بزرگ و درخشانم

فکر نکن که گردانم               در جای خود می مانم

جایم این جا معلومه            در وسط منظومه

عطارد

اسم من عطارده             سطحم خیلی سوزانه

کسی توان نداره           این جا زنده بمانه

نزدیکترم به خورشید        میون سیاره ها

کوچکترم از همه            دارم کوه و دره ها

زهره

زهره که می گن منم         همسایه ی زمینم

سیاره ای روشنم        اندازه ی زمینم

صبحی که از خواب  پاشید         منم کنار خورشید

زمین

اسمم خیلی آشناست      ورد زبون شماست

حتما منو می شناسین       بله درست حدس زدین

منم دوستتون زمین

مریخ

سیاره ی مریخم            همسایه ی زمینم

خاکم رنگش قرمزه         آب هام همش یخ زده

روزام نه گرم – نه سرده     اما شبهام چه سرده

مشتری

به من می گن مشتری        نیست از من بزرگتری

نمی تونه سفینه         بیاد رو من بشینه

چون جنس من از گازه        اینم خودش یه رازه

زحل

زیباترین سیاره         اونی که حلقه داره

با دیگرون فرق داره       حتما زحل نام داره

بله منم بچه ها         عروس آسمونا

جنس منم از گازه            خوشگلم بی اندازه

اورانوس

شما منو میشناسین     جنس منو می دونیم

همون اورانوسم من           سیاره ای دورم مت

از بس که دور هستم من            همیشه سرد هستم من

منم یه حلقه دارم             به جنس گازی دارم

نپتون

سیاره ای کم نورم        از خورشید خیلی دورم

آب رنگ و قشنگم                 به اورانوس شبیهم

نپتون سرد نام دارم          دو ماه بیشتر ندارم

پلوتو

من آخرین سیاره   هستم در این میانه

جنسم از یخ و سنگه             تنم گرمی ندیده

می دونیم نامم چیه ؟           غیر از پلوتو کیه ؟

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 10 اسفند 1393

درس نهم ( سنگ ها )

سوالات تشریحی

1 – سنگ های رسوبی چگونه به وجود می آیند ؟

2 – سنگ های آذرین چگونه به وجود می آیند ؟

3 – سنگ های دگرگون شده چگونه تشکیل می شوند ؟ یک نمونه مثال بزنید .

4 – چگونه از خاک نرم و آب ، خشت می سازند ؟

5 – چگونه از خشت آجر می سازند ؟

6 – چه خاصیت هایی در آجر به وجود می آید که در خشت نیست ؟

7 – از سنگ هاو کانی ها در چه جاهایی استفاده می شود ؟

8 – چرا هنرمندان سنگ را برای کار خود انتخاب میکنند ؟

9 – فواید  سنگ ها و کانی ها را بنویسید . ( 4 مورد )

10 – سنگ هایی که بر اثر خنک  شدن مواد بسیار داغ به وجود آمده اند ، چه نام دارند ؟

11 – فایده ی سنگ ها و کانی ها را بنویسید . ( 4 مورد )

12 – مراحل  تشکیل سنگ های رسوبی را توضیح دهید و نام دو رشته کوه را که از این نوع سنگ تشکیل شده اند ، بنویسید .

13 – چگونگی تشکیل سنگ های رسوبی را شرح دهید .

14 – استفاده سنگ ها و کانی ها را در موارد مختلف بنویسید .

15 – به چه سنگ هایی رسوبی می گویند .

سوالات تکمیلی

16 – همه ی سنگ ها از یک یا چند .......... به وجود آمده اند .

17 – سنگ مرمر یک نوع سنگ ....... است .

18 – در کشور ما سنگ های کوه های .......... و ........... از نوع سنگ های رسوبی هستند .

19 – سنگ های رسوبی به صورت .......... هستند .

20 – سنگ های رسوبی در کوه های ....... و ...... به فراوانی یافت می شوند .

21 – کانی هایی مانند ... به همان صورت که استخراج می شوند استفاده می شوند .

22 – سنگ های کو هایی ماننند ............ و ............ از نوع آذرین هستند .

سوالات چهار گزینه ای

23 – کدام یک از کانی های زیر به صورت خالص در طبیعت یافت نمی شود ؟

             الف ) گچ                                   ب ) نمک

               ج ) آهن                                   د ) گوگرد

24 – در کارخانه ی هواپیما سازی از کدام فایده ی سنگ ها استفاده می کنند ؟

           الف ) ساختمان سازی                     ب ) صنعت 

             ج ) پزشکی                                  د ) خاک

25 – کدام یک از مواد زیر به صورت کانی یافت نمی شود ؟

          الف ) گچ                                        ب ) نمک

            ج ) پلاستیک                                  د ) گوگرد

26 – کدام یک از کانی ها به صورت خالص یافت می شود ؟

          الف ) آهن                                      ب ) مس

             ج ) نمک                                       د ) آلومینیم

27 – در کشور ما سنگ های کدام کوه ها از نوع سنگ رسوبی است ؟

            الف ) الوند                                  ب ) زاگرس

               ج ) دماوند                               د ) تفتان

28 – اگر مواد مذاب در زیر پوسته ی زمین سرد شوند چه نوع سنگی به وجود می آید ؟

            الف ) سنگ رسوبی                    ب ) سنگ مرمر

               ج ) سنگ آذرین                        د ) سنگ دگرگونی

29 – سنگ مرمر چه نوع سنگی است ؟

              الف ) رسوبی                               ب ) آذرین

             ج ) سنگ دگر گون شده           د ) سنگ رودخانه ای

30 – اگر مواد بسیار داغ در زیر پوسته ی زمین سردشوند ، چه نوع سنگی را به وجود می آورند ؟

         الف ) سنگ رسوبی                     ب ) سنگ آذرین

            ج ) سنگ دگرگونی                د ) سنگ مرمر

31 – سنگ های کوه هایی مانند دماوند و الوند چه نوع سنگی است ؟

          الف ) رسوبی                         ب ) آذرین

           ب ) دگرگونی                    ب ) مرمر

32 – کدام یک ، کانی هستند ؟

       الف ) پارچه                   ب ) پلاستیک

         ب ) نمک                         ب ) الیاف

 

 

سوالات صحیح و غلط

جمله ی صحیح یا غلط را با علامت ( × ) مشخص کنید .

33 – سنگ های کوه های دماوند از نوع رسوبی هستند .

                      ص                                  غ

34 – سنگ های آذرین ازبلور های ریز و درشت ساخته شده اند .

                       ص                                 غ

35 – نمک و گوگرد به صورت خالص یافت می شوند .

                        ص                                غ

36 – درکشور ما همه ی کانی ها به صورت خالص وجوددارند .

                       ص                                 غ

37 – سنگهای رسوبی به صورت لایه لایه هستند .

                     ص                               غ

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 8 اسفند 1393

بخش پذیری بر«7»

گفتن اینکه یک عدد صحیح داده شده بر 2 بخش پذیر است یا نه کار آسانی است . این کار فقط با بررسی زوج بودن آخرین رقم میسر است . روش های ساده ی دیگری هم برای تعیین بخش پذیری یک عدد بر 3و4و5و6و8و9 یا 10 وجود دارد . تنها استثنا عدد 7 است.

روش های شناخته شده برای امتحان بخش پذیری بر عدد 7 به طور شکفت انگیزی مشکل است.

این روش هم یکی از آنها است.برای اینکه بفهمیم یک عدد مضربی از 7 است یا نه ، رقم آخر را 2 برابر کنید ، سپس عدد به دست آمده را از ارقام باقی مانده کم کنید . اگر به عددی رسیدید که بر 7 بخش پذیر است ، می توان نتیجه گرفت که عدد اصلی بر 7 بخش پذیر است .حال اگر ندانیم که عدد به دست آمده بر 7 بخش پذیر است یا نه می توانیم همین کار را دوباره انجام دهیم .

مثلا عدد 616 را در نظر بگیرید برای اینکه بخش پذیری آن را بر 7 امتحان کنیم رقم آخر آن را 2 برابر کنید(12=6*2)،سپس جواب را از ارقام باقیمانده کم کنید (49=12 61). چون 49 بر 7 بخش پذیر است 616 هم بر 7 بخش پذیر می شود.

بخش پذیری بر اعداد 2  تا 20 هم در صفحات قبلی وبلاگ توضیح داده شده .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 6 اسفند 1393


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند:

هنگامی که بندگان در پیشگاه خدا می ایستند، آواز دهنده ای ندا دهد: آن کس که مزدش با خداست برخیزد و به بهشت رود. گفته می شود چه کسی مزدش با خداست؟
می گوید:

♥♥♥♥♥♥♥♥♥گذشت کنندگان از مردم♥♥♥♥♥♥♥♥♥
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 6 اسفند 1393

چند نکته جالب

۱. داوینچی همزمان با یک دست می نوشت و با یک دست نقاشی می کرد !
 
۲. هیتلر از مکان های بسته وحشت داشت !
 
۳. مار می تواند تا نیم ساعت بعد از قطع شدن سرش نیش بزند !
 
۴. هر انسان تا ۸ دقیقه بعد از قطع گردنش هنوز به هوش است !
 
۵. اغلب مارها ۶ ردیف دندان دارند !
 
۶. وقتی به خورشید نگاه می کنید ۸ دقیقه قبل از آن را مشاهده می کنید !
 
۷. قلب میگو در سر آن واقع است !
 
۸. ظروف پلاستیکی تقریبا ۵۰ هزار سال در برابر تجزیه مقاومند !
 
۹. حدود ۲۵۰ نفر از محققان ناسا ایرانی هستند و رئیس کامپیوتر ناسا یک ایرانی است !
 
۱۰. دانشمندان دریافته اند مورچه ها هم مانند انسان ها صبح ها خمیازه می کشند !
 
۱۱. حس بویایی مورچه با سگ برابری می کند !
 
۱۲. آیا می دانستید تصمیم بر این بود که کوکا کولا به عنوان دارو استفاده شود ؟!
 
۱۳. با ۳۰ گرم طلا می توان نخی به طول ۸۱ کیلومتر درست کرد !
 
۱۴. فنلاند از ۱۷۰ هزار و ۵۸۵ جزیره تشکیل شده است !
 
۱۵. زمین در آغاز پیدایش ۲۰۰۰ بار بزرگتر از حجم کنونی اش بود !
 
۱۶. در زبان عربی برای کلمه شمشیر ۸۵۰ واژه مختلف وجود دارد !
 
۱۷. گرانترین کفش دنیا ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است !
 
۱۸. برای تخمین زدن حشره های روی زمین کافیست به ازای هر انسان  ۲۰۰   میلیون حشره ریز و درشت در نظر بگیریم !
 
۱۹. کوسه با شنیدن ضربان قلب طعمه خود، آن را پیدا می کند !
 
۲۰. فیل تنها حیوانی است که نمی تواند بپرد !
 
۲۱. قلب وال در هر دقیقه فقط ۹ بار می زند !
 
۲۲. ایرانیان در انگلیس ثروتمندترین قشر هستند حتی ثروتمندتر از ملکه الیزابت !
 
۲۳. در سال ۱۳۸۰ تعداد گوسفندان زلاندنو ۴۴ میلیون راس اعلام شد در حالی که جمعیت این کشور ۴ میلیون نفر بود !
 
۲۴. قوه چشایی پروانه در پاهای آن تعبیه شده است !
 
۲۵. جوانان هندی شادترین و ژاپنی ها افسرده ترین های جهان هستند !
 
۲۶. مغز در هنگام خواب فعالتر از وقتی است که تلویزیون می بینید !
 
۲۷. ۹۰% سم مار از پروتئین تشکیل شده است !
 
۲۸. چشم انسان معادل یک دوربین ۱۳۵ مگا پیکسل عمل می کند !
 
۲۹. آب دریا بهترین ماسک صورت است !
 
۳۰. سرعت عطسه یک انسان برابر است با ۱۶۰ کیلومتر در ساعت !

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 6 اسفند 1393

  هر فردی خود را ارزیابی میکند و این برآورد مشخص خواهد ساخت که او چه خواهد شد. شما نمی توانید بیش از آن چیزی بشوید که باور دارید«هستید». اما بیش از آنچه باور دارید«می توانید» انجام دهید خود بزرگی بینی نه ها!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 6 اسفند 1393

محیط و مساحت اشکال


محیط و مساحت اشکال هندسی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 4 اسفند 1393

بیش تر بدانیم 
همه ی سنگ هایی را که شما تاکنون  دیده اید در سه گروه آذرین ، رسوبی و دگرگونی تقسیم می کنند . هر یک از این سنگ ها به روشی خاص به وجود آمده اند.
در طبیعت  ، حدود سه هزار نوع کانی پیدا می شود که از لحاظ ترکیب ، شکل ظاهری ، اندازه  و رنگ با هم تفاوت دارند. هر کانی برای خود خواصی دارد . تفاوت کانی ها با هم در چگونگی تشکیل آن هاست . مثلا بعضی از کانی ها در اثر انجماد موادّ مذاب به وجود می آیند ؛ مانند کانی هایی که در سنگ آذرین یافت می شوند . بعضی  از سرد شدن بخار ها در سطح یا شکاف های موجود در سنگ ها به وجود می آیند؛مانند تشکیل گوگرد در قلّه ی آتش فشان . كم تر كسی است كه در اطراف خود متوجه سنگ ها نشده باشد شاید سنگ های پله ی خانه ی  خودتان را دیده اید و یا درنمای بعضی از ساختمانها سنگ ها زیبا نظر شما را جلب كرده باشد آیا از خود سوال كرده اید كه این سنگ ها چگونه بوجود آمده اند؟ از كجا این سنگ ها را تهیه می كنند؟ چرا رنگ بعضی ها روشن و بعضی ها تیره است. برای یافتن پاسخ سئوالات خود باید بیش تر با سنگ ها آشنا شوید.
بطور كلی سنگ ها را به سه گروه اصلی تقسیم می كنند.

الف) سنگ های آذرین

ب)سنگ های رسوبی

ج) سنگهای دگرگونی
الف) سنگ های آذرین:این سنگ از سرد شدن مواد مذاب درون زمین

بوجود می آیند كه خود آن ها به دو دسته تقسیم می شوند.

1- آذرین درونی:

این سنگ ها بر اثر سرد شدن مواد مذاب در داخل زمین بوجود
می آیندمثل سنگ گرانیت – گابرو
ویژگی این سنگ هااین است كه دارای بلورهای درشت می باشند

وبیش تررنگ روشن دارند .

سنگ های كوه هایی مانند دماوند ، سبلان  و الوند از نوع آذرین است .
2- آذرین بیرونی: سنگ های هستند كه بر اثر سرد شدن مواد مذاب

در خارج از زمین بوجود می آیند چون این مواد مذاب توسط آتشفشان

از زمین خارج می شوند به این سنگ ها آتشفشانی نیز می گویند.
اگر سنگهای پوسته یا گوشته زمین پس از ذوب شدن به صورت آتشفشان فوران کرده و روی زمین جاری شوند پس از سرد شدن و انجماد سنگهایی را بوجود می آورند که به آنها سنگهای آذرین بیرونی می گویند . مانند ریولیت و بازالت ( سنگ  پا )
 انواع سنگهای آذرین از نظر رنگ
   * سنگهای آذرین فلسیک یا روشن
   * سنگهای آذرین مافیک یا تیره
   * سنگهای آذرین بینابینی
تفاوت اصلی سنگهای آذرین با یکدیگر:
سنگهای آذرین بیرونی و درونی در اندازه بلور کانی  تفاوت دارند یعنی سنگ های آذرین بیرونی چون به سرعت سرد می شوند اندازه بلور کانی کوچک است ولی سنگ های آذرین درونی چون به آرامی سرد می شوند اندازه بلور کانی بزرگی دارند .
علت تیره و روشن بودن سنگ بستگی به عناصر موجود در آن دارد

مثلا سنگ ها تیره دارای آهن – منیزیم – كلسیم است و سنگ های

روشن آلومینیوم – سدیم – پتاسیم دارند

پرسش: علت گرمای درون زمین چیست؟

دانشمندان درموردگرمای درون زمین نظریه های متعددی داده اند اما

امروزه تقریبا مطمئن شده اندكه علت گرمای درون زمین فعالیت مواد

رادیو اكتیو است.

پرسش: مواد رادیواكتیو چیست؟

موادی هستند كه بعضی ازآن ها ناپایداربوده و می تواند به مواددیگر

تبدیل شودومقدارزیادی انرژی تولید كنند.مثل اورانیم

پرسش: آتشفشان چگونه به وجود می آید؟

در شرایط خاصی مقداری از مواد درون پوسته یا گوشته ذوب شده و

مواد مذاب چون سبك تر هستند به سمت بالا حركت می كنند وقتی

راهی به سطح زمین پیدا كنند از درون زمین به بیرون فوران می كنند

كه به آن آتشفشان می گویند.
ب)سنگ های رسوبی: آب و باد و یخ از عوامل فرسایش دهنده هستند

كه موجب خرد شدن سنگ می شوند و مواد حاصل توسط آب به دریا

منتقل می شود و به صورت لایه لایه روی هم ته نشین می شوند و
رسوبات را تشكیل می دهند
عوامل گوناگونی این رسوبات سست و ناپیوسته را به سنگ سخت

تبدیل می كنند كه به این سنگ ها رسوبی می گویند.
سنگ های رسوبی به روش های متعددی بوجود می آیند. ولی

بیش ترین آن ها بر اثر فشار لایه های رسوبی بر روی هم دیگر

حاصل می شوند

پرسش: سنگ های رسوبی چگونه بر اثر رسوبگذاری تشكیل
می شوند؟
وقتی رسوبات توسط رودخانه ها به دریا منتقل می شوند در كف دریا

به ترتیب درشتی و ریزی روی هم انباشته می شوند بر اثر فشار لایه

های بالایی بر روی لایه های پایین آب درون آن ها خارج شده و مواد

سفت سخت می شوند مثل سنگ رستی

پرسش: چگونه بر اثر تبخیر آب دریا سنگ رسوبی حاصل می شود؟

چون آب دریاها و دریاچه ها به مقدار زیادی مواد محلول دارند

(حدود 35 درصد). وقتی آب آن ها بر اثر گرما تبخیر شود مقدار

زیادی از املاح محلول در آب رسوب می كنند و به سنگ تبدیل

می شوند مثل سنگ گچ – سنگ نمك


پرسش: چگونه از بهم پیوستن ذرات سنگ های رسوبی تولید

می شوند؟

همه مواد رسوبی بر اثر فشار به هم نمی چسبند مثلا ماسه هر چه

تحت فشار قرار بگیرد سفت سخت نمی شود و این مواد توسط یك ماده

چسبنده ای مثل سیمان به هم می چسبند و به سنگ تبدیل می شوند

مثل ماسه سنگ و كنگرمرا

پرسش: بعضی از سنگ های رسوبی چگونه بر اثر واكنش شیمیایی
تولید می شوند؟
آب دارای مواد محلول زیادی است بعضی از این مواد بر اثر انجام


واكنش های شیمیایی پیچیده ای رسوب می كنند و مواد سفت و سختی

تولید می كنند كه سنگ رسوبی نام دارد مثل سنگ آهك

ویژگی های سنگ های رسوبی:

پرسش: فسیل چیست؟آثار و بقایای جانداران گذشته كه بین سنگ های رسوبی یافت
می شوند فسیل نام دارند.
فسیل بیش تر در بین سنگ های رستی – آهكی – ماسه سنگ ها

یافت می شود دانشمندان از فسیل چه استفاده ای می برند؟

تاریخ گذشته زمین را تعیین می كنند


بیشترین شواهد مطالعه ی تاریخچه زمین از لایه های سنگ های رسوبی و فسیل درون آنها بدست می آیند .
فسیل چیست : به آثاری از جانداران بسیار قدیمی که در سنگ ها باقی مانده اند، فسیل (سنگواره) می گویند .
و بیش تر از همه در  میان سنگ های رستی و آهکی که دانه ریزند یافت می شوند اما در میان ماسه سنگ ها نیز می توان یافت .

ج) سنگ های دگرگونی:سنگ هائی هستند كه از دگرگون شدن

سنگ های آذرین یا رسوبی حاصل می شوند مثل:مرم-گنیس-

كوارتزیت

سنگهای دگر گون :
بعضی از سنگ های رسویی یا آذرین اگر مدت زیادی در اعماق زمین بمانند، باید فشار و گرمای زیادی را تحمل كنند. این سنگ ها مانند آجر پخته می شوند و شكل قبلی خود را از دست می دهند که دیگر شباهتی به سنگ های اولیه ندارند  و به همین دلیل به آنها سنگ های دگرگون شده می گویند. (مانند سنگ مرمر)
در سنگهای دگرگون شده یا کانی های سنگ اولیه به کانی جدیدی تبدیل می شوند یا طرز قرار گرفتن کانی های سنگ اولیه به شکلی دیگردر می آید
عوامل موثر بردگرگونی : فشار و گرما و آب و زمان
مرغوبیت سنگ دگرگون شده بستگی به میزان فشار و گرمایی دارد که آن سنگ زمانی در زیر زمین تحمل کرده است .
وقتی سنگی دچار دگرگونی می شود ممكن است دو نوع تغییر در
ساختمان آن بوجود بیاید
1- تغییر در نوع كانی ها موجود در سنگ
2- تغییر در طرز قرار گرفتن كانی ها

مرغوبیت یك سنگ دگرگونی به چه چیز بستگی دارد؟

به میزان فشار و گرمایی كه سنگ تحمل كرده است.

در نمودار زیر دگرگون شدن چند سنگ را مشاهده می كنید.

چرخه سنگ ها:بین انواع سنگ ها وابستگی وجود دارد كه در اثر

گذشت زمان هر كدام به سنگ های دیگری تبدیل می شوند.

نكته: منشا تمام سنگ های روی زمین سنگ های آذرین هستند. شما
می توانید علت را توضیح دهید.
 
كانی ها: ذرات تشكیل دهنده سنگها را كانی گویند

کانی : به مواد جامدی که به طور خالص از کره زمین بدست می آیند و موجودات زنده در بوجود آمدن آن ها دخالتی ندارند . مانند الماس ، نمک خوراکی ، گوگرد . در ساختار سنگ کره زمین 3000 نوع کانی به کار رفته است .
انواع کانی : اولیه و ثانویه
اولیه : ازسرد شدن ماگما درداخل یا خارج زمین بدست می آیند .مانند کوارتز ، میکا ، فلدسپات
ماگما : به مواد ذوب شده نرم کره ماگما می گویند .
ثانویه : از تجزیه و خرد شدن کانی های اولیه ، کانی های جدیدی بوجود می آیند که کانی های ثانویه نام دارند.مانند کانی های رسی،نمک خوراکی،ژیپس(گچ)،کلسیت،گرافیت (مغز مداد ) .
بعضی كانی ها مانند نمك و گوگرد و الماس به همان شكل خود قابل استفاده اند. اما بعضی دیگر این گونه نیستند بلكه سنگ معدن بعضی كانی ها مانند فلزات را برای به دست آوردن مواد مورد نیاز كاملاً خرد و ذوب می كنند.
تفاوت کانی ها با یکدیگر از چه نظر است :
همه کانی ها از نظر شکل بلور ، سختی ، جلا ، مزه و رنگ شعله ، چگالی ، خاصیت چکش خواری ، گرما  و واکنش های شیمیایی با یکدیگر تفاوت دارند و از این راه می توان آنها را شناسایی کرد .
فایده سنگ ها و كانی ها:سنگ ها و كانی ها در امر ساختمان سازی، صنعت، پزشكی ( داروسازی )  و جواهر سازی ، تامین انرژی  و غیره به كار می روند. مصارف كانی ها باید با دقت و صرفه جویی فراوان صورت گیرد. زیرا تجدید نمی شوند .
منبع اصلی تامین انرژی سنگ ها هستند از میان سه گروه اصلی سنگ ها ، سنگ های رسوبی با تامین 78% از انرژی مصرفی انسان اهمیت ویژه ای دارند .
نفت و گاز : نفت  ترکیب هایی  از هیدروژن و کربن است و از موجودات بسیار کوچک دریایی به نام پلانکتون بوجود آمده است .
سنگ مادر : سنگهایی که نفت در آن تشکیل می شوند
سنگ مخزن( نفت گیر) : سنگ هایی که در درز و  شکاف آنها نفت جمع می شود .
سنگ پوششی : سنگی هایی که مانع خروج نفت از زیر زمین و جاری شدن آن درسطح زمین می شوند  سنگ پوششی نام دارد .و جنس این سنگها از گچ یا سنگ های رستی است .
زغال سنگ : نوعی سنگ رسوبی است که از باقی ماندن گیاهان در بین لایه های رسوبی در طی زمان های بسیار زیاد تشکیل شده است
مصرف عمده آن در تولید انرژی الکتریکی و گرمایی ، ذوب آهن  ودر پتروشیمی به عنوان مواد اولیه کاربرد دارد .
آنتراسیت : نوعی زغال سنگ بسیار مرغوب است که در میان سنگهای دگرگون یافت می شود .
جواهر سازی : بعضی از کانی ها به علت رنگ و سختی و جلا و مهم تر از همه کمیاب بودن به عنوان جواهر کاربرد دارند
مانند زمرد ، یاقوت ، الماس  فیروزه و ...

با ارزش ترین مواد معدنی کدامند؟
سنگهای قیمتی مانند الماس، یاقوت، یاقوت کبود، زمرد با
ارزشترین مواد معدنی هستند، طلا و نقره نیز اگر چه جزء مواد
معدنی محسوب می شوند اما در طبیعت آنها را بصورت عنصر
می توان یافت.
 سخت ترین ماده ی معدنی چیست؟
الماس که شکل خالص اما کمیاب کربن است تحت فشار زیاد در
 اعماق زمین حاصل می شود و سخت ترین ماده طبیعی است.
 
«سنگهای تولد» چه هستند؟
کانی ها و مواد معدنی خاصی، نشانه ماه تولد هر شخصی است
. مثلاً «گارنت» Garne سنگ تولد متولدین دی ماه است، در
درحالی که «یاقوت» سنگ متولدین مرداد ماه است.
 
متداول ترین سنگها کدامند؟
سنگهای رسوبی 75% سطح خشکی های زمین را پوشانده
 اند. اما سنگهای آذرین و دگرگون، 95% سنگهای رویه ی
 پوسته ی زمین را تا عمق 16 کیلومتر تشکیل می دهند.
 
آیا زغال سنگ، یک نوع سنگ است؟
خیر، سنگها ترکیبات معدنی و غیر زنده محسوب می شوند. اما
 زغال سنگ مانند نفت و گاز طبیعی، میلیون ها سال پیش از
 بقایای موجودات زنده تشکیل شده است . برای همین آنها را
 «سوخت های فسیلی» می نامند. نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 2 اسفند 1393


( کل صفحات : 48 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی