وبلاگ تخصصی کلاس چهارم دبستان اندیشه

صفحه نخست       پست الکترونیک        تماس با ما          طراح قالب

گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب منگروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 14 دی 1393

1- انواع ریشه ها را به تناسب کاری که انجام می دهند بنویسید و برای هر کدام مثالی بزنید. ریشه های راست و افشان را تعریف کرده و مثال بزنید.

2- آوند را تعریف کنید آوند چوبی و آبکش را توضیح دهید و وظایف هر کدام را بنویسید(انتقال مواد در آوند های چوبی طبق چند عامل صورت می گیرد بنویسید)

3- انواع ساقه را نوشته و برای هر کدام مثالی بزنید؟

4- اگر به تنه ی درخت قطع شده ای نگاه کنیم چه می بینیم دو این موضوع چه کمکی به تعیین سن درخت می کند ؟

5- نقش پهنک ، دمبرگ و رگبرگ را در برگ ها توضیح داده و بنویسید چرا پهنک برگ ها در مناطق مختلف چگونه است.

6- فتوسنتز را تعریف کرده و5 دلیل بنویسید که برگ می تواند ساختمانی مناسب برای فتوسنتز داشته باشد ؟

7-چرا درپاییزبرگهای درختان به رنگهای زرد و نارنجی دیده می شوند و رنگ بعضی از گیاهان بنفش – قرمز و ... است برای هر کدام مثال بزنید؟

8-عمل تعرق و تنفس چیست مثال بزنیدو تعریف کنید ؟

9-گیاهان بر اساس داشتن آوندبه چند دسته تقسیم می شوند تعریف کنید

10- گیاهانی نام ببرید که 1-ریشه ی ذ خیره ای 2- برگ ذخیره ای و 3- دانه ی ذخیره ای داشته باشد ( از هر کدام دو مثال )

عزیزان پر تلاشم شاد و سلامت باشید  مهره کش

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 8 فروردین 1394

 1- کشاورزی چند مرحله دارد؟ هر مرحله را توضیح دهید.

2- کشاورزان برای تقویت خاک و برگرداندن مواد معدنی علاوه بر کود دادن چه روش های دیگری به کار می برند؟سه روش را توضیح دهید.

3- یازده مورد از استفاده های انسان ها از گیاهان را نام ببرید و برای هر کدام سه مثال بزنید.

4- برای استفاده درست و بهینه از جنگل (سرمایه ملی) چه نکاتی را باید رعایت کرد.(ذکر 5 مورد)

5- محصولات هر منطقه بستگی به آب و هوای هر منطقه دارد. بنویسید خرما نیشکر و شکر، زعفران، گردو، پنبه، چایی، برنج و گندم در کدام استان یا کشور کشت می شود؟

6- کشت آبی و کشت دیم چیست و در کدام مناطق کشورو برای کشت چه محصولاتی استفاده می شود؟

7- کشاورزی یعنی چه و چه عواملی در میزان محصولات کشاورزی موثر است؟

8- کشاورزان برای مبارزه با آفت های مزارع خود از چند روش استفاده می کنند؟ نام ببرید.

9- از عنکبوت، سوسک، کفشدوزک و بچه ماهی برای از بین بردن آفت کدام محصولات استفاده می شود؟

10- لاستیک چگونه ساخته می شود؟ تعریف کنید.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 8 فروردین 1394

والدین گرامی- دانش آموزان عزیز سلام با تبریک صبح دل انگیز بهاری و آغاز فصلی نو از رویش و سر سبزی. از آنجا که تعلیم و تربیت خود از جنس زایش و رویش طبیعت است، لذا بر آن شدیم تا از امروز جهت مرور مطالب علوم با طرح سوالاتی برای عزیزان شما ذهن و روح پاک آنها را برای مرور دروس و ادامه آنها آماده کرده و از آن بهترین بهره را ببریم.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 8 فروردین 1394

 

1- هر سلول از چند قسمت درست شده است؟ نام ببرید وظیفه هر کدام را بنویسید و جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 4ویژگی مشترک موجودات زنده و غیر زنده ------------- و------------ و-------------- و--------------- است.

2- چرا گلیول قرمز گرد، گلبول سفید متغیر، سلول های استخوانی مانند تکه های پازل، سلول های ماهیچه ای شکلی کشیده و صاف، سلول های عصبی کشیده و بلند و سلول های پرز روده چین خورده هستند؟(دلیل هر کدام را بنویسید).

3- نقش و شکل سلول های پشت و روی برگ ها، سلول های داخلی برگ ها و سلول های روزنه ی برگ ها را بنویسید.

4- هر گیاه جذب اکسیژن را از چند طریق انجام می دهد؟ بنویسید.

5- موتور خانه ی سلول کجاست و سلول به کمک این موتور خانه چه کار هایی می تواند انجام دهد؟

6- بافت، اندام و دستگاه را تعریف کرده و نام 7 دستگاه بدن ، اندام های اصلی و وظایف اصلی آنها را بنویسید.

7- جانداران بر اساس تعداد سلول هایشان به چند دسته تقسیم می شوند؟ تعریف کرده و برای هر کدام مثالی بزنید.

8- مراحل تقسیم سلول و کپی برداری از اطلاعات هسته سلول چیست؟ تعریف کرده و با شکلی زیبا نمایش دهید.

9- پنج تفاوت سلول گیاهی و جانوری را نوشته و شکل هر کدام را بکشید.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 8 فروردین 1394ای کاش حلال یاد تو ، مرا از ناخالصیهای وجودم (مثل غرور ، خودخواهی و...) جدا کند و ای کاش بتوانم به همه دنیا بگویم که تو زیباترین حقیقتی هستی که می‌توان به آن رسید. وجود نامتناهی تو در هر طیفی پیداست و آنچه که مولکولهای هستی را به هم پیوند می‌دهد، تنها به دلیل عشق پیوستن به توست. ای نور جاوید و ای منبع امید ، مرا از عشق پیوستن به خودت هیچگاه بی‌نیاز مکن.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 8 فروردین 1394

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 8 فروردین 1394

فرض كنید می خواهیم عدد 3425 را در عدد 258 ضرب كنیم چون258 یك عدد سه رقمی و 3425 یك عدد چهار رقمی است مستطیلی به ابعاد 4×3 رسم می كنیم و آن را به 12 خانه ی مربعی تقسیم می كنیم .

  

 شكل 1           

عدد 258 را در سمت چپ مستطیل و 3425 را بالای آن چنان می نویسیم كه هر رقم آن رو به روی یكی از خانه های مربعی باشد (شكل 1) . حال خط های مورب را مانند شكل 2 طوری رسم می كنیم كه هریك از خانه ها رابه دو قسمت تقسیم كند.

  

 شكل 2             

اكنون هر یك از رقم های واقع در بالای مستطیل را در هریك از رقم های واقع در سمت چپ آن ضرب می كنیم و حاصل را در خانه ی متناظر با آن سطر وستون چنان می نویسیم كه رقم یكان آن در نیمه ی پایین و رقم دهگان آن در نیمه ی بالایی خانه قرار گیرد. مثلا" حاصل ضرب رقم 2 از بالا و 8 از سمت چپ را مطابق شكل 3 در خانه ای می نویسیم كه در تقاطع ستون رقم 2 و سطر رقم 8 واقع است.

 

شكل 3          


این عمل را برای هر یك از رقم های دیگر نیز انجام می دهیم تا سرانجام شكل 4 حاصل شود .

شكل 4           


حال،اعداد واقع در ردیف های مورب را از راست به چپ به ترتیب جمع می كنیم . قاعده ای كه برای جمع اعداد به كار می بریم ، همان قاعده ی معمول جمع است . یعنی اگر حاصل جمع یك ردیف مورب از ده بیش تر شد رقم یكان آن را نوشته و رقم دهگان آن را به ردیف بعدی منتقل می كنیم ، مانند شكل 5 .

 

 شكل 5              

   

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 8 فروردین 1394


گرچه این مسئله از نظر صرف و نحو دستوری بی اشکال است اما واقعیت اعجاب آور این است که تعداد دفعاتی که کلمه مرد درقرآن دیده می شود 24 مرتبه و تعداد دفعاتی که کلمه زن در قرآن دیده می شود هم 24 مرتبه است، درنتیجه، نه تنها این عبارت از نظر دستوری صحیح است، بلکه از نظر ریاضیات نیز کاملاً بی اشکال است، یعنی 24=24. با مطالعه بیشتر آیات مختلف، او کشف نموده است که این مسئله درمورد همه چیزهایی که در قرآن ذکر شده این با آن است، صدق می کند. به کلماتی که دفعات به کار بستن آن در قرآن ذکر شده، نگاه کنید: 
 
• دنیا 115 / آخرت 115 
• ملائک 88 / شیطان 88 
• زندگی 145 / مرگ 145 
• سود 50 / زیان 50 
• ملت (مردم) 50 / پیامبران 50 
• ابلیس 11 / پناه جستن از شر ابلیس 11 
• مصیبت 75 / شکر 75 
• صدقه 73 / رضایت 73 
• فریب خوردگان (گمراه شدگان) 17 / مردگان (مردم مرده) 17 
• مسلمین 41 / جهاد 41
• طلا 8 / زندگی راحت 8
• جادو 60/ فتنه 60
• زکات 32 / برکت 32
• ذهن 49/ نور49 
• زبان 25 / موعظه (گفتار، اندرز) 25
• آرزو 8/ ترس 8
• آشکارا سخن گفتن (سخنرانی) 18 / تبلیغ کردن 18 
• سختی 114 / صبر 114 
• محمد (صلوات الله علیه) 4 / شریعت (آموزه های حضرت محمد (ص) 4 
• مرد 24 / زن 24
همچنین جالب است که نگاهی به دفعات تکرار کلمات زیر در قرآن داشته باشیم:
• نماز 5، ماه 12، روز 365
• دریا 32، زمین (خشکی) 13 
• دریا + خشکی = 45=13+32 
• دریا = %1111111/71= 100 × 45/32 
• خشکی = % 88888889/28 = 100 × 45/13 
• دریا + خشکی = % 00/100 
• دانش بشری اخیراً اثبات نموده که آب 111/71% و خشکی 889/28 % از کره زمین را فرا گرفته است. 
آیا همه اینها اتفاقی است؟ 
سوال اینجاست که چه کسی به حضرت محمد (صلوات الله علیه) اینها را آموخته است؟ قرآن هم دقیقاً همین را بیان می کند.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 7 فروردین 1394

خداوندا 
دل مردمان این سرزمین را چنان در جویبار زلال رحمتت شستشو ده
که هر کجا تردیدی هست ایمان
هر کجا زخمی هست مرهم
هر کجا نومیدی هست امید
و هر کجا نفرتی هست عشق جای آنرا فرا گیرد ، آمین . . .
نوروز 1394 بر شما مبارک

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 7 فروردین 1394

ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻼﻡ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺍﻱ ﭘﺮﺳﻴﺪ :
ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻴﺨﻮﺭﻱ؟
ﻣﻮﺭﭼﻪ ﮔﻔﺖ : ﺳﻪ ﺩﺍﻧﻪ
ﭘﺲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻌﺒﻪ ﺍﻱ ﻛﺮﺩ ...
ﻭ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﻧﻬﺎﺩ.
ﺑﻌﺪﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ...
ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺟﻌﺒﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﻳﺪ
ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻭﻧﻴﻢ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩﻩ !!
ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮﺍ ؟
ﻣﻮﺭﭼﻪ ﮔﻔﺖ : ﭼﻮﻥ ﻭﻗﺘﻴ ﻜﻪ ﻣﻦ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ داشتم ﺧﺪﻭﺍﻧﺪ
ﺭﻭﺯﻱ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﺮﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ ...
ﻭﻟﻲ ﻭﻗﺘﻲ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺟﻌﺒﻪ ﻧﻬﺎﺩﻱ ،
ﺑﻴﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﻨﻲ،
ﭘﺲ ﺩﺭ ﺧﻮﺭﺩﻧﻢ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻛﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻢ "

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ می فرماید :
ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﺪﺍست روزی آن.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 19 اسفند 1393


( کل صفحات : 49 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی